آرایش لب

رژ لب مدادی

می توان گفت این نوع از رژ لب ها همانند رژ لب های مایع هستند. با این تفاوت که به علت ترکیبات متفاوت تر جزئی و استفاده از الکل کمتر کمی مایل به شکل جامد هستند. مزیت استفاده از این نوع رژ لب ها را می توان در لب هایی یافت که حساس و خشک هستند. و وجود الکل بیشتر باعث خشکی بیشتر می شود. خارش و پوسته پوسته شدن لب سرانجام استفاده مکرر از رژ لب های مایع است. اما نوع مدادی را می توان کمی متمایز تر دانست. چون مقدار الکل کمتری دارند و باعث خشکی کم تر لب ها می شوند.

البته با گذشت از مراحل ترکیبات مضر، با توجه به ترکیبات جدید اکثر رژ لب ها چه جامد، مایع یا مدادی همگی می توانند مخلوطی از نرم کننده ها را همراه خود داشته باشند و این مورد در سال های اخیر می تواند نقطه قوتی برای تمامی محصولات لب باشد. البته با این حال، علاوه بر نکات قید شده مثبت قبل، توصیه می شود. در هر صورت برای گرفتن یک نتیجه عالی قبل از شروع کار لب ها نرم و مرطوب باشند.

رژ لب مدادی در مقابل مداد لب و رژ لب مایع

می توان گفت وجود ترکیبی از مداد لب و رژ لب در این محصول بی نظیر است. این ترکیب دو به یک به شما اجازه می دهد آرایشی تمیز و سریع تری داشته باشید. وجود ترکیب رنگ های بی شمار و ماندگاری بیشتر مدادی ها را در مقابل رژ لب مایع و جامد قرار می دهد.

حالا اگر قصد خرید بهترین و کاربردی ترین های موجود در بازار ایران را دارید؟ با بررسی ۳۶ نوع از بهترین ها همراه ما باشید.

رژ لب مدادی میلوس شماره 31

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

۲۴,۰۰۰ تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی میلوس کد MI1 مجموعه ۳ عددی

۴۱٪

۱۰۵,۰۰۰

۶۲,۰۰۰ تومان

۴۱٪

۱۰۵,۰۰۰

تومان

۴۱٪

۱۰۵,۰۰۰

تومان

۴۱٪

۱۰۵,۰۰۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی ژینو شماره 102

۲۸٪

۲۵,۰۰۰

۱۷,۹۰۰ تومان

۲۸٪

۲۵,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۲۵,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۲۵,۰۰۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی میلوس شماره 23

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

۲۴,۰۰۰ تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی مای مدل SEMI MATT سری Black Diomond شماره 15

۳۴٪

۵۶,۲۵۰

۳۷,۰۰۰ تومان

۳۴٪

۵۶,۲۵۰

تومان

۳۴٪

۵۶,۲۵۰

تومان

۳۴٪

۵۶,۲۵۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی میلوس شماره 24

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

۲۴,۰۰۰ تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی میلوس شماره 20

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

۲۴,۰۰۰ تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی میلوس کد MIF1 مجموعه 4 عددی

۳۹٪

۱۴۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰ تومان

۳۹٪

۱۴۰,۰۰۰

تومان

۳۹٪

۱۴۰,۰۰۰

تومان

۳۹٪

۱۴۰,۰۰۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی میلوس مدل MIL بسته ۳۶ عددی

۵۱٪

۱,۲۶۰,۰۰۰

۶۱۷,۰۰۰ تومان

۵۱٪

۱,۲۶۰,۰۰۰

تومان

۵۱٪

۱,۲۶۰,۰۰۰

تومان

۵۱٪

۱,۲۶۰,۰۰۰

تـومـان تومان

کرم نرم کننده لب
ادامه مطلب

رژ لب مدادی میلوس شماره 32

۴۳٪

۳۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰ تومان

۴۳٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۴۳٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۴۳٪

۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی ژینو شماره 108

۴۰٪

۲۵,۰۰۰

۱۵,۰۰۰ تومان

۴۰٪

۲۵,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۲۵,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۲۵,۰۰۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی میلوس شماره 29

۳۰٪

۳۵,۰۰۰

۲۴,۵۰۰ تومان

۳۰٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی میلوس شماره 22

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

۲۴,۰۰۰ تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی میلوس شماره 37

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

۲۴,۰۰۰ تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی مای مدل SEMI MATT سری Black Diomond شماره 14

٪

۵۶,۳۰۰

۴۷,۰۰۰ تومان

٪

۵۶,۳۰۰

تومان

٪

۵۶,۳۰۰

تومان

٪

۵۶,۳۰۰

تـومـان تومان

رژلب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 18

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

رژ لب مدادی مای مدل SEMI MATT سری Black Diomond شماره 12

٪

۵۶,۳۰۰

۴۴,۸۴۰ تومان

٪

۵۶,۳۰۰

تومان

٪

۵۶,۳۰۰

تومان

٪

۵۶,۳۰۰

تـومـان تومان

رژلب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 08

٪

۶۳,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

رژ لب مدادی ژینو شماره 114

۴۰٪

۲۵,۰۰۰

۱۵,۰۰۰ تومان

۴۰٪

۲۵,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۲۵,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۲۵,۰۰۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی ژینو شماره 109

۴۰٪

۲۵,۰۰۰

۱۵,۰۰۰ تومان

۴۰٪

۲۵,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۲۵,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۲۵,۰۰۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی میلوس شماره 21

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

۲۴,۰۰۰ تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی مای مدل SEMI MATT سری Black Diomond شماره 13

۲۸٪

۵۶,۲۵۰

۴۰,۵۰۰ تومان

۲۸٪

۵۶,۲۵۰

تومان

۲۸٪

۵۶,۲۵۰

تومان

۲۸٪

۵۶,۲۵۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی مای مدل SEMI MATT سری Black Diomond شماره 16

٪

۵۶,۳۰۰

۴۷,۴۰۰ تومان

٪

۵۶,۳۰۰

تومان

٪

۵۶,۳۰۰

تومان

٪

۵۶,۳۰۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی مای مدل SEMI MATT سری Black Diomond شماره 17

۳۰٪

۵۶,۲۵۰

۳۹,۴۰۰ تومان

۳۰٪

۵۶,۲۵۰

تومان

۳۰٪

۵۶,۲۵۰

تومان

۳۰٪

۵۶,۲۵۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی میلوس شماره 36

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

۲۴,۰۰۰ تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

رژلب مدادی گلدن رز مدل Crayon شماره 10

٪

۸۲,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

رژ لب مدادی میلوس شماره 28

۳۰٪

۳۵,۰۰۰

۲۴,۵۰۰ تومان

۳۰٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۳۵,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی ژینو شماره 129

۳۷٪

۳۰,۰۰۰

۱۸,۹۰۰ تومان

۳۷٪

۳۰,۰۰۰

تومان

۳۷٪

۳۰,۰۰۰

تومان

۳۷٪

۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

رژ لب مدادی یوبه شماره L13

٪

۶۱,۸۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

رژ لب مدادی ژینو شماره 110

۴۰٪

۲۵,۰۰۰

۱۵,۰۰۰ تومان

۴۰٪

۲۵,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۲۵,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۲۵,۰۰۰

تـومـان تومان

همچنین شما می توانید با کلیک بر روی متن اینجا به سایر محصولات در سایت ما دسترسی داشته باشید.

لطفا نظرات و انتقادات خود را در خصوص موضوع فوق برای ما ارسال کنید!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
شارژ2کال We would like to show you notifications for the latest news and updates.
ردکردن
اعلان ها را مجاز کنید

خرید شارژ

خرید شارژ تلفن همراه