رنگ بنفش

بنفش رنگ تخیل و معنویت است. رنگ بنفش تخیل را تحریک می کند و ایده آل های عالی را القا می بخشد. بنفش یک رنگ بازتابنده است، که به ما امکان می دهد با افکار عمیق ترمان ارتباط برقرار کنیم.

بنفش حاوی انرژی و قدرت رنگ قرمز و معنویت و تمامیت رنگ آبی است. این رنگ بدن و ذهن را با هم ترکیب می کند و تعادل بین انرژی جسمی و روانی ما ایجاد می کند. به افرادی که به دنبال معنای زندگی و تحقق معنوی هستند کمک می کند.

از نظر روانشناسی رنگ بنفش نشان دهنده آینده، تخیل و رویاها است. از لحاظ معنوی احساسات را آرام می کند، توانایی روانی، روشن بینی معنوی ما را افزایش می دهد. اما محکم به زمین می چسبد. این رنگ هماهنگی احساساتی را ایجاد می کند که به تعادل ذهنی و ثبات ذهن کمک می کند.

رنگ بنفش باعث افزایش حساسیت و عطوفت می شود. به انواع مختلف آلودگی حساس است آلودگی صوتی و بینایی. این حساسیت بیماری ها و آلرژی ها را امکان پذیر می کند. این رنگ می تواند باعث تحریک و بدتر شدن افسردگی شود.

این رنگ خرد و قدرت را با حساسیت و فروتنی ترکیب می کند. بلند پروازانه و با اعتماد به نفس است. رنگ بنفش عمدتا با اشراف در ارتباط است و احساس تجمل، ثروت و اسراف را ایجاد می کند.

ویژگی های مثبت بنفش خلاقیت، تدبیر، ازخودگذشتگی، رمز و راز و خیال است. و ویژگی های منفی رنگ بنفش عدم بلوغ، غیرقابل عملی بودن، بدبینی، بی تفاوتی و تکبر است.

معنی فیزیولوژیکی رنگ بنفش

تسکین می دهد، بثورات حرارتی را برطرف می کند، چربی اضافی بدن را می سوزد، هضم را متعادل می کند، بر مغز و سیستم عصبی تأثیر می گذارد.

معنای روانشناسی رنگ بنفش

این رنگ ترکیبی از قرمز و آبی است، بنابراین به درخشش عملکرد و وقار مربوط می شود. اما تأثیر آرام بخشی دارد. اثرات روانشناختی بنفش خلاقیت، تفکر، الهام هنری، شهود، محافظت، رمز و راز و معنویت است.

اگر دوست دارید لباس بنفش بپوشید، حساس و سرشار از دلسوزی هستید. با لمس قرمز می توانید اعتماد به نفس خود را افزایش دهید. اگر بنفش را دوست ندارید ، می توانید نقص را در ترمز خلاق یا مشکلات مربوط به اقتدار پیدا کنید.

معنای رنگ بنفش در اتاق

رنگ بنفش برای اتاق خواب، حمام و فضاهایی که افراد در آن آرام می گیرند و مراقبه می کنند مناسب است. اگر در مناطق کوچکتر استفاده شود، تعادل و آرامش روحی را به همراه دارد.

معنی رنگ بنفش در FENG SHUI

رنگ بنفش مترادف با اشراف، قدرت، ثروت و خوشبختی بالا است. نسبت به رنگ قرمز به همان اندازه یا حتی مطلوب تر است.

معنای رنگ بنفش در رویاها

مشاهده رنگ بنفش در خواب، به معنای رهبر معنوی و معلم است. اشراف، قدرت در امور دینی است.

معنی رنگ بنفش در لباس

این رنگ نشان دهنده تجمل، ثروت و ظرافت است. این رنگ دارای حق امتیاز است. بنفش را باید افرادی که صلح، عشق پاک و کسانی که مراقبه و دعا می کنند بپوشند زیرا این رنگ صلح و آرامش را به همراه دارد. افرادی که سکوت را دوست ندارند، بسیار حساس هستند و یا می خواهند مورد قبول جامعه قرار بگیرند، باید از پوشیدن لباس های بنفش خودداری کنند.

معنی رنگ بنفش در کار

رنگ بنفش، به عنوان علامت تجاری برای لباس فرم و به عنوان نمادی از وفاداری به شرکت ، مترادف با خلاقیت، قدرت، الهام، تخصص، معنویت و تجمل است.

شیمی درمانی

ماهیچه ها را شل کرده و سیستم عصبی را آرام می کند. تأثیر مفیدی بر روی کلیه غدد درون ریز و مشکلات روحی و عصبی دارد. عملکرد طحال را تحریک می کند، عملکرد سیستم لنفاوی، قلب و عروق را تسهیل می کند. می تواند در درمان بیماری های روانی، بیماری پوستی، مننژیت، سیاتیک، تومورها، روماتیسم، مثانه استفاده شود.

حقایق جالب رنگ

بنفش رنگ عزاداری در تایلند است. لباس های بنفش نشان دهنده اقتدار و موقعیت های بالا هستند.

منابع

Translation from the site

“https://www.about-colors.com/violet-color”

خروج از نسخه موبایل